Polska Kronika Filmowa 71/35B

1 września, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, prochy mjr. Henryka Sucharskiego, dowódcy Westerplatte, wróciły do kraju i spoczęły u stóp pomnika Bohaterów Westerplatte. Polska armia – kiedyś słaba i bezbronna, dziś silna i dobrze uzbrojona, choćby w rakiety ziemia-powietrze.