Polska Kronika Filmowa 71/20A

Pracownicy Wybrzeża płyną do Leningradu, by obejrzeć miasto nad Newą, wymienić doświadczenia ze swoimi kolegami stoczniowcami lub portowcami i wziąć udział w pochodzie 1-majowym. Violetta Villas i Jerzy Gruza na planie filmu „Dzięcioł’, który odwiedzają Jerzy Skolimowski i Joanna Szczerbic.