Polska Kronika Filmowa 71/08B

Twórczy wysiłek człowieka na przykładzie Huty Warszawa, której pracownicy dążą do wzrostu produkcji i ograniczenia ilości bubli. Ciężka jest dola racjonalizatorów i biur konstrukcyjnych w trudnych warunkach dążących do unowocześnienia produkcji – na przykładzie plastycznej obróbki metali.