Polska Kronika Filmowa 71/04A

Rozpoczęła się eksploatacja tamy w Asuanie – piramidy XX wieku. Materiały kronikalne z Kambodży pod rządami Lon Nola – prześladowania przeciwników politycznych. Turoszowskie hałdy – popioły z elektrowni – zawierają cenny tlenek glinu, a poza tym mogą być półproduktem materiałów budowlanych.