Polska Kronika Filmowa 70/51B - Zastrzeżone

Szczecin po wydarzeniach grudnia 1970 r. Wojsko na ulicach, legitymowanie przechodniów, powybijane szyby w budynkach. I sekretarz KC PZPR Edward Gierek: „Było to postępowanie brzemienne w wielkie niebezpieczeństwo dla kraju, choć rozumiemy, że motywy takiego postępowania były najczęściej uczciwe”.