Polska Kronika Filmowa 70/48B

Najstarsza szkoła górnicza w Polsce, słynna Sztygarka z Dąbrowy Górniczej, założona przez Stanisława Staszica, staje się filią Politechniki Śląskiej. Instytut Bezpieczeństwa Górnictwa, połączony z kopalnią Barbara, gwarancją bezpiecznej pracy pod ziemią. Malarz prymitywista Ludwik Holesz.