Polska Kronika Filmowa 70/48A

Premier Francji, Jacques Chaban-Delmas, w wizytą w Polsce: rozmowy oficjalne na najwyższym szczeblu, zwiedzanie Warszawy, Auschwitz, Krakowa. Radziecka Łuna 17 wynosi na Księżyc Łunochoda – automatyczny łazik z misją badania satelity Ziemi. Baza Transbudu Poznań uchodzi za najlepszą w kraju.