Polska Kronika Filmowa 70/46B

Pożegnanie generała Charlesa de Gaulle w Katedrze Notre Dame, potem skromny pogrzeb wojskowy. W Warszawie ministrowie spraw zagranicznych Polski, Stefan Jędrychowski, i RFN, Walter Scheel, parafują Układ o podstawie wzajemnych stosunków. Nowe centrum Katowic na dawnych peryferiach.