Polska Kronika Filmowa 70/34B

Zbliża się rocznica wybuchu II wojny światowej. Kronika przypomina hitlerowskie materiały propagandowe, mające uzasadnić wybuch wojny. W rocznicę plebiscytu na Warmii i Mazurach w Olsztynie wystawa o działalności plebiscytowej mazurskich Polaków. Zaproszenie do słowackich Pieszczan.