Polska Kronika Filmowa 70/32A

Finał rozmów radziecko-zachodnioniemieckich: parafowano układ. Tallin obchodzi 30. rocznicę wcielenia Estonii do ZSRR jako tradycyjne święto tańca i folkloru. Po uruchomienia kolejnego pieca cementownie z Chełma Lubelskiego będą dawać ¼ krajowej produkcji cementu. Dzika fauna Borów Tucholskich..