Polska Kronika Filmowa 70/30B

Kolejne, już piąte spotkanie polsko-zachodnioniemieckie – powstaje projekt układu o normalizacji stosunków wzajemnych. Powódź na Podkarpaciu trwała cztery dni, straty na 2 mld zł. Studenci PWST [Akademii Teatralnej] w Warszawie wędrują od wsi do wsi i wystawiają „Romea i Julię” Shakespeare’a.