Polska Kronika Filmowa 70/13B

4 kwietnia 1945 roku Armia Czerwona ostatecznie oswobodziła Węgry, ocalając w trakcie walk unikalną architekturę Budapesztu. Dziś Węgry mają wiele atutów – aluminium (złoża boksytów), paprykę i pusztę wraz z hodowlą koni. Do tego kultywowana z pietyzmem tradycja i kultura współczesna.