Polska Kronika Filmowa 70/08A

IV Zjazd ZMW z udziałem najwyższych władz partyjno-państwowych: delegaci z różnych środowisk wiejskich. Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski] prowadzi badania nad zastosowaniem izotopów w produkcji rolnej. We Włoszech trwa kryzys społeczno-polityczny.