Polska Kronika Filmowa 69/40B

Wielkie manewry „Odra Nysa 69”: jesteśmy gotowi do wypełniania zobowiązań sojuszniczych, a przede wszystkim do obrony naszych granic. Odznaczenia dla Polonii w belgijskiej Gandawie – za podtrzymywanie tradycji Brygady Pancernej gen. Maczka. Wizyta w Brugii: „flamandzka Wenecja” od strony kanałów.