Polska Kronika Filmowa 69/38A

W łotewskim Salaspils [Kircholmie] odsłonięto pomnik ofiar hitlerowskiego obozu zagłady. XII Zjazd Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych, obradujący na zacumowanym „Batorym”, apeluje o światowy pokój. Sztuczne lodowisko w Nowym Targu dla tamtejszego „Podhala”. I Spartakiada Sportowa Młodzieży.