Polska Kronika Filmowa 69/26A

Bogusław Madey dyryguje „Kopciuszka” Siergieja Prokofiewa w Teatrze Wielkim: tańczą Maria Krzyszkowska, Barbara Olkusznik i Stanisław Szymański. Sezon zlotów zachodnioniemieckich odwetowców – przy życzliwym poparciu rządu RFN. Pomnik ku czci ofiar obozu koncentracyjnego dla dzieci w Potulicach.