Polska Kronika Filmowa 68/47A

Obrady V Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wysłannicy bratnich partii komunistycznych i robotniczych kolejno pozdrawiają delegatów. W sobotę 16 listopada rano na pierwsze posiedzenie zebrał się nowy Komitet Centralny. V Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej został zamknięty.