Polska Kronika Filmowa 68/46B

Obrady V Zjazdu PZPR. Referat Władysława Gomułki, obradujących witają przedstawiciele stronnictw politycznych. Głos zabrał Leonid Breżniew. Defilada wojskowa na placu Czerwonym w rocznicę rewolucji październikowej. Wystawa plakatu politycznego w Muzeum Plakatu. W Teatrze Wielkim „Halka” już po raz setny.