Polska Kronika Filmowa 68/28B

Uchwalono plan przygotowań do V Zjazdu PZPR. Wielkie budowy w Związku Radzieckim, NRD, Jugosławii. Walka o uczelniane indeksy. Mistrz Cierplikowski i jego projekty fryzur teatralnych. Zespół Ciukszy ma kłopoty. Konkurs heroldów w Holandii. Największy latawiec świata. Za pan brat ze szczudłami.