Polska Kronika Filmowa 68/23A

Obchody święta Ludowego: odsłonięcie Pomnika Czynu Chłopskiego; imprezy w Koścu k/ Gocławka. NRF: neofaszyści na zjazdach ziomkostw i protesty studentów przeciw ustawom wyjątkowym. Maszyny z Wrozametu. Tragiczne wypadki w Londynie i Sydney. Sędzina na boisku piłkarskim. Gra zespół „The Shoes”.