Polska Kronika Filmowa 68/16A

Sesja Sejmu PR: premier Cyrankiewicz o wydarzeniach z 8 marca; potępia „sprawców”; zmiany kadrowe: gen. Marian Spychalski przewodniczącym Rady Państwa; gen. Jaruzelski szefem MON. Z kamerą w Szkole Wojsk Ochrony Pogranicza. Pożegnanie pisarki Zofii Kossak. Turniej karate i pokazy judo.