Polska Kronika Filmowa 67/50A

Bitwa o Dak To w Wietnamie Południowym przyniosła zwycięstwo siłom narodowo-wyzwoleńczym. Zbigniew Broniarek spotyka się z czytelnikami w ramach Dni Książki Społeczno-Politycznej. Konkurs Piosenki Studenckiej w Krakowie: laureaci – Maryla Rodowicz – I miejsce, Marek Grechuta i Elżbieta Burakowska.