Polska Kronika Filmowa 67/46A

Powrót do dawnej czołówki PKF. Radzieckie obchody 50. rocznicy Rewolucji Październikowej w Pałacu Zjazdów na Kremlu – wspólne posiedzenie Komitetu Centralnego KPZR i radzieckiego parlamentu: jako drugi po Breżniewie przemawia Władysław Gomułka. „50 lat Kraju Rad” – wystawa fotografii w Warszawie.