Polska Kronika Filmowa 67/40A

XXII sesja ONZ: wokół Wietnamu i Bliskiego Wschodu. Na Warszawskiej Jesieni Orkiestra Francuskiego Radia gra Henryka Mikołaja Góreckiego. Migawki z jesiennych Targów Krajowych: to, co zwykle – ciekawe projekty, chybione wykonanie. Uruchomiono Technikum Nukleoniczne – potrzebne są kadry dla Świerku.