Polska Kronika Filmowa 67/26A

Na Bliskim Wschodzie trwa akcja wysiedleńcza Arabów z zajętych przez Izrael terenów, a ONZ jest bezsilne wobec oporu USA i Izraela. Zabytkowa Lanckorona w sytuacji patowej: brak środków na konserwację, a prywatni właściciele nie mogą remontować obiektów wobec braku zgody konserwatora zabytków.