Polska Kronika Filmowa 67/22B

Lublin - prężny ośrodek akademicki dla 11 tys. studentów. Ważną pozycję w tym środowisku zajmuje Katolicki Uniwersytet Lubelski - uczelnia nie tylko dla duchownych, którzy przeważają na wydziale teologicznym. Wszyscy studenci spotykają się co roku na Kozienaliach, tutejszych juwenaliach.