Polska Kronika Filmowa 67/22A

„Głos Wybrzeża” pyta młodych inteligentów o życie na współczesnej wsi: odpowiadają nauczyciele, agronom, lekarz. Józef Janiszewski - konserwator zegarów na Wawelu. Rozlepiający plakaty: propagatorzy kultury i sztuki. O wakacje w stadninie koni w Białym Borze walczą kontrahenci ze Szwecji i Francji.