Polska Kronika Filmowa 67/17B

Szczególnie staranne wydawnictwo Zakładu Ossolińskich: „Miasta polskie w Tysiącleciu” – herbarz i historia polskich miast. Bogata oferta sprzętu gospodarstwa domowego w ZSRR.. „The Rolling Stones” zagrał koncert w Warszawie: tłum przed Salą Kongresową i ogłuszający krzyk słuchaczy wewnątrz.