Polska Kronika Filmowa 67/15B

Notatnik kulturalny z Gdańska: nowy gmach dla Teatru Wybrzeże, „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga. Zawód analityka danych maszyn cyfrowych jest wysoce sfeminizowany, jakkolwiek mężczyzna (informatyk) jest niezbędny. Warszawskie szkoły dla dzieci dyplomatów: radziecka i amerykańska.