Polska Kronika Filmowa 67/01AB

Kronika Tysiąclecia: Niepozbawiona poczucia humoru refleksja o Polsce i Polakach, czerpiąca z zabytków piśmienniczych jak Kronika Galla Anonima czy Roczniki Jana Długosza a także z relacji Ibrahima Ibn Jakuba. Z jednej strony to opis krajobrazu, , z drugiej zaś próba scharakteryzowania narodu.