Polska Kronika Filmowa 66/42A

[III Milenijny] Kongres Kultury Polskiej w Teatrze Wielkim – trzydniowe obrady artystów ze wszystkich środowisk, uczonych i intelektualistów wokół problematyki Tysiąclecia. W Gdańsku odsłonięcie pomnika Bohaterów Westerplatte. W Warszawie ślubowanie absolwentów szkół oficerskich i wyższych uczelni wojskowych.