Polska Kronika Filmowa 66/40A

Wrocław liczy 84 mosty, o łącznej długości ok. 3 km. Jedyny fotoplastykon w Gdyni, prezentujący zdjęcia wykonane przez jego właściciela, starszego bosmana [Pawła] Płonkę, byłego fotoreportera Marynarki Wojennej na Zachodzie. Anna Magnani w Warszawie ze sztuką „La Lupa” Giovanniego Vergi.