Polska Kronika Filmowa 66/30B

Kwadrat warszawski, albo Cztery spojrzenia na stolicę. Spojrzenie pierwsze, to przekaz przewodniczki wycieczek zagranicznych. Spojrzenie drugie , to zapis dziennika ślimaczącej się budowy. Spojrzenie trzecie, to relacja osoby przybywającej ze wsi. Spojrzenie czwarte – od kawiarnianego stolika.