Polska Kronika Filmowa 66/30A

Kwadrat warszawski albo Cztery spojrzenia na stolicę. Spojrzenie pierwsze to przekaz przewodniczki wycieczek zagranicznych. Spojrzenie drugie to zapis dziennika ślimaczącej się budowy. Spojrzenie trzecie to relacja osoby przybywającej ze wsi. Spojrzenie czwarte – od kawiarnianego stolika.