Polska Kronika Filmowa 66/22A

Częściowe zaćmienie słońca nad Polską. 60 tys. zachodnioniemieckich przesiedleńców zjechało do Bonn, policja pilnuje, by ich zlotu nie zakłócili antyfaszyści. Głód w Indiach zagraża 300 mln, przyczyna leży w zacofanym rolnictwie i długotrwałych suszach. Berlin szykuje się na letni najazd turystów.