Polska Kronika Filmowa 66/18B

Wrocławskie Ossolineum – 500 tys. woluminów, starodruki, ryciny, rękopisy: łącznik między tradycją i współczesnością. „Pasja” Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, pod dyrekcją Henryka Czyża i ze Stefanią Woytowicz, Andrzejem Hiolskim, Bernardem Ładyszem i Leszkiem Herdegenem jako solistami.