Polska Kronika Filmowa 66/17A

Obchody Tysiąclecia – w Katedrze Gnieźnieńskiej: kościelne, przed Katedrą – państwowo-wojskowe z defiladą, w Poznaniu – wiec z udziałem 200 tys. osób, przemówienie Władysława Gomułki, łączące tysiąclecie polskiej państwowości z zachodnioniemieckim rewanżyzmem. „Ilustrowana Kronika Polaków”.