Polska Kronika Filmowa 66/04A

Posiedzenie Frontu Jedności Narodu i zatwierdzenie programu obchodów w ostatnim roku uroczystości milenijnych. Tysiącletnia historia Polski w monetach. 14 załóg wybrało Warszawę jako miejsce startu do Rajdu Monte Carlo, wśród nich Sobiesław Zasada i Adam Wędrychowski.