Polska Kronika Filmowa 65/32A

20 rocznica zrzucenia bomby jądrowej na Hiroszimę. W Policach powstaną zakłady chemiczne. Domy z prefabrykatów, szkła i aluminium. Malowidła i freski w muzeum monastyru Rilskiego. Kuba : trudna zafra. Spotkanie młodzieży radzieckiej i japońskiej Bajkałem. Szachy w parku. Z LOT-em w Helsinkach.