Polska Kronika Filmowa 65/15B

20 rocznica podpisania układu o współpracy między Polska i ZSRR: przykłady wspólnych inwestycji i wymiany gospodarczej. Wizyta radzieckiej delegacji partyjno - państwowej ( Breżniew, Kosygin, Gromyko) w Polsce: odwiedziny we Wrocławiu i ważna deklaracja. Podpisanie nowego układu o współpracy.