Polska Kronika Filmowa 64/30B

Pogrzeb Maurice’a Thoreza, przywódcy Francuskiej Partii Komunistycznej. Centralne obchody XX- lecia PRL:odsłonięcie pomnika Nike; delegacje zagraniczne na uroczystościach w stolicy. Zlot Młodzieży Polskiej. Studenckie popisy artystyczne. Spartakiada sportowa: zwycięstwa i rekordy lekkoatletów.