Polska Kronika Filmowa 64/18A

Gdynia: montaż i wodowanie drobnicowca „Lenino”.Treblinka: powstają pomniki męczeństwa Żydów. Czeski kwartet im. Janáčka gra Prokofiewa. Żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza biorą cywilne. Sołtys Kierdziołek bawi w terenie. Trenują siatkarze Legii. „Łaźnia” Majakowskiego w Teatrze Klasycznym.