Polska Kronika Filmowa 64/12B

VII Zjazd Związku Zawodowego Górników. Pilot bohater Bogdan Kowalkowski. Budowa krasnojarskiej elektrowni wodnej. Francuzi odnoszą sukcesy w walce z rakiem. Dni otwarte na uczelniach. Motel w wagonach kolejowych. Wieś tematem wystawy fotograficznej. Pocztówka z Jugosławii. 10 lat Studenckiego Teatru Satyryków.