Polska Kronika Filmowa 64/11B

Prezydent Finlandii Urho Kekkonen podróżuje po Polsce. Materace i pontony z Grudziądza. Klub prasy i książki w Mordarce. Moda dla uczniów. Mistrz Zdzisław Krzyszkowiak trenuje młodzież. Poszukiwanie miejsca dla pomnika Poniatowskiego. O współpracy Chiny - Francja. Trini Lopez koncertuje w Brukseli.