Polska Kronika Filmowa 64/03B

Proces 22 SS-manów z obozu Auschwitz. Spór o przebieg granicy grecko-tureckiej. Pielgrzymka papieża Pawła VI do Jerozolimy, Nazaretu i Jordanii. Światło i dźwięk: impresja filmowa z okazji 19 rocznicy wyzwolenia Warszawy - podświetlone warszawskie pomniki, ulice i zabytki oraz piękna poezja