Polska Kronika Filmowa 63/26B

Kosmonauci Walery Bykowski i Walentyna Tierieszkowa owacyjnie witani w Moskwie. Szkoły budowlane czekają na chętnych. Na budowie Teatru Wielkiego w Warszawie. Wystawa wzornictwa przemysłowego. II Międzynarodowy Salon Lotniczy pod Paryżem. MP w szybownictwie. Spływ kajakowy na Popradzie i Dunajcu.