Polska Kronika Filmowa 63/06B

Okrągły stół” i współpraca polsko-brytyjska. USA: strajki pracowników transportu miejskiego i drukarni. Mrozy nad Wisłą, koks i prąd. 50-lecie Teatru Polskiego w Warszawie - fragment spektaklu jubileuszowego. Malarstwo Wojciecha Weissa. Zimowe treningi jeźdźców i zawody saneczkarskie w Innsbrucku.