Polska Kronika Filmowa 62/50B

Josip Broz Tito z małżonką przyjeżdża do Moskwy, gdzie wita go Nikita Chruszczow. Biblioteka Juliana Tuwima jednym z organizatorów wystawy książki varsavianistycznej. W Łodzi otwarto Dom Sprzedaży Wysyłkowej. 800 lat Sanoka, a w cieniu obchodów sprawy takie jak spóźniona budowa szpitala powiatowego.