Polska Kronika Filmowa 62/50A

Barbórkowe święto: oddanie do użytku szkoły Tysiąclecia, ufundowanej przez kopalnię Chwałowice, katowicki bal górniczy z Władysławem Gomułką. Giełda detali poszukiwanych przez zaopatrzeniowców we Wrocławiu. Danuta Kobylińska: pani pierwszy oficer na statku „San” [wkrótce kapitan żeglugi wielkiej].