Polska Kronika Filmowa 62/46A

Amerykanie blokują Kubę, sekretarz ONZ U Thant negocjuje, Chruszczow ustępuje: wraca spokój, choć do wybuchu wojny było blisko. W Brzezinach, znanych z tradycji krawieckich, uruchamia się zakłady odzieżowe. Od 10 lat wychodzi pismo „Dokumentacja Prasowa”, wydawane przez RSW.